Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd

Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd

Thông tin công ty
Địa chỉ : Phòng 305, Tòa nhà A, Số 179, Đường Quảng Đông, Quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Quảng Đông>
Địa chỉ nhà máy : Phòng 305, Tòa nhà A, Số 179, Đường Quảng Đông, Quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Quảng Đông
Thời gian làm việc : 8:30-17:30(Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại Kinh doanh: 86-020-31600213(Thời gian làm việc)   86-020-31600213(Nonworking thời gian)
Fax :
Cơ quan trực thuộc
Người liên hệ
Điện thoại Kinh doanh : 86-020-31600213
Thư điện tử : order@dongshengbio.com